आढावा

6
मंत्रालयीन खाती
42
महिने
43
नवीन उपक्रम
27
अंमलबजावणी
ज्ञान प्रसारातून सर्वांगीण विकास
प्रगतीकडे घेऊन जाणारी नावीन्यपूर्णता
स्थानिक मुद्द्यांबाबत संवेदनशीलतेसह जागतिक दृष्टीकोण

मार्गदर्शक तत्त्वे